Zakup domków

Można zakupić jeden lub kilka domków dla siebie lub na wynajem na zasadach zgodnych z lokalnym prawem.

Taki domek możemy utrzymywać na naszej posesji, a jego nabywca płaci nam częściowe koszty eksploatacji działki w kwocie 300 zł/mc (Panaguman Beach) lub 400 zł/mc (Sibaltan) za każdy moduł dwuosobowy, w tym media (woda, prąd, ścieki, śmieci, dostęp do kuchni i innych użyteczności na ośrodku).

Za wszelkie remonty, uszkodzenia lub zniszczenia na skutek standardowego lub niewłaściwego użytkowania oraz dodatkowe koszty utrzymania w ustalonym okresie płaci właściciel lub my za to odpowiadamy na podstawie porozumienia o zarządzie domkiem.

Możliwe jest również powierzenie nam częściowej lub całkowitej administracji zakupionego domku tzw. PMS (promotion + management + service, czyli promocja, zarządzanie rezerwacjami, obsługa gości, serwis, remonty itd.), postawionego na naszej posesji, według wzajemnych ustaleń.

Przy takim porozumieniu obowiązuje reguła DAP (Date Agreement Preferences), zw. zasadą pierwszeństwa daty umowy, co jest związane między innymi z rozdziałem gości najpierw do tych domków, których właściciele wcześniej podpisali z nami stosowne porozumienie oraz innymi przywilejami, jak też lepsza lokalizacja domku na działce (bliżej plaży).

Można też zakupione domki postawić na swojej działce (zakup lub dzierżawa), tworząc własny mini resort. W takim przypadku, koszty montażu i transportu domków pokrywa nabywca.

Arkadia Filipiny